Poradnik dla projektanta

Odpowiedni wybór

Od czego zacząć ?
ustalić rodzaje substancji niebezpiecznych używanych w zakładzie ustalić pomieszczenia i miejsca, w których pracownicy mogą zetknąć się z substancjami niebezpiecznymi ocenić zagrożenie określić ilość potrzebnych natrysków biorąc pod uwagę liczbę pracowników jednocześnie narażonych na niebezpieczeństwo planując rozmieszczenie natrysków kierować się wskazówkami podanymi poniżej
wybrać odpowiedni rodzaj urządzenia
Każdy rodzaj natrysków został zaprojektowany do spełnienia określonej funkcji i nie zastępują się wzajemnie.

Prysznice ratunkowe
Prysznice bezpieczeństwa przeznaczone są do spłukiwania całego ciała.
Należy je instalować gdy:

  • występują duże ilości szkodliwych substancji np.: w miejscach produkcji, przeładunku i magazynowania chemikaliów
  • substancje żrące występują w instalacjach lub zbiornikach pod ciśnieniem i wyciek nawet małej ilości może spowodować oblanie całego ciała

Wymagany wypływ wody dla pryszniców bezpieczeństwa wynosi 78 l / min. Struga wody zmywająca niebezpieczną substancję musi jednocześnie objąć całe ciało. Mniejsza ilość wody, doprowadzona w niewłaściwy sposób może powodować wtórne poparzenia.
Z uwagi na delikatną naturę tkanek oczu i twarzy, do ich przemywania nie należy używać pryszniców bezpieczeństwa, lecz natrysków do przemywania oczu.

zobacz więcej...

Natryski do oczu i twarzy

Urządzenia tego typu muszą umożliwić przemywanie obu oczu jednocześnie dwoma strumieniami wody. Strumień wody wypływający z głowic natryskowych powinien być jednocześnie obfity i delikatny, gwarantujący doskonałe zmycie i wypłukanie oczu. Wymagany wypływ wody dla natrysków do przemywania oczu i twarzy wynosi 15 l / min. Na głowicach natryskowych umieszczone są kapturki chroniące przed zanieczyszczeniami z zewnątrz: pyłem i kurzem. W głowicach znajdują się filtry zatrzymujące zanieczyszczenia z instalacji wodociągowej.

zobacz więcej...

Ręczne prysznice z wężem

Ten rodzaj urządzeń składa się z elastycznego węża zakończonego jedną lub dwiema głowicami spłukującymi. Prysznice z wężem stosowane są do:

  • spłukiwania poparzonych miejsc, gdy nie jest potrzebny pełny prysznic
  • ratowania poszkodowanego gdy nie może stać
  • przemywania poparzonego ciała pod ubraniem

Węże do spłukiwania są dodatkowym wyposażeniem w stosunku do pryszniców bezpieczeństwa i natrysków do przemywania oczu, nie zastępują ich.

zobacz więcej...

Zestawy kombinowane

Zestawy kombinowane łączą funkcje wyżej wymienionych urządzeń. Ich zaletą jest podłączone do instalacji wodociągowej w jednym miejscu. Zestawy kombinowane składają się z :

  • natrysku do przemywania oczu oraz prysznica do spłukiwania całego ciała
  • natrysku do przemywania oczu oraz ręcznego prysznica

zobacz więcej...

Natryski ze stali nierdzewnej

Seria natrysków bezpieczeństwa wykonana ze stali nierdzewnej przeznaczona jest głównie dla przemysłu spożywczego i laboratoriów mikrobiologicznych. Wymiary natrysków są takie same, jak urządzeń wykonanych z innych materiałów.

zobacz więcej...