Urządzenia mrozoodporne

Natryski bezpieczeństwa montowane w nie ogrzewanych pomieszczeniach lub na zewnątrz muszą być zabezpieczone przed zamarzaniem. modele te mają zawory umieszczone poza strefą przemarzania (w gruncie lub ogrzewanych pomieszczeniach) lub są ogrzewane

Wolnostojące

Montowane do ściany

Image

ELIPSA 1120 FP

Image

ELIPSA 2220 FP

Image

ELIPSA 1110 FP

Image

ELIPSA 2010 FP

Stanowisko do odkażania

Ogrzewane

Image

KABINA GIAPremix

Image

ELIPSA 795 7917

Image

ELIPSA 792 3652

Image

ELIPSA 10050