Poradnik dla projektanta

Dla projektantów

Doprowadzenie wody
Instalacja do której podłączone będą urządzenia ratunkowe, powinna zapewnić nieprzerwany dopływ wody o wydajności podanej w tabeli i ciśnieniu minimum 2 bary (optymalne ciśnienie 3-4 bary). Przy wymiarowaniu instalacji należy założyć jednoczesne użycie sąsiednich urządzeń. Zbyt wysokie ciśnienie >5 barów może powodować zranienia poparzonej skóry i należy je zredukować.


Rodzaj urządzenia
Średnica podejścia
Wpływ [ l/m ]
Natrysk do przemywania oczu i twarzy
1/2''
12
Ręczny prysznic z wężem
1/2''
12
Prysznic do spłukiwania całego ciała
1''
78
Zestaw kombinowany (natrysk do oczu + ręczny prysznic)
3/4''
24
Zestaw kombinowany (natrysk do oczu + prysznic do spłukiwania całego ciała)
1 1/2''
90
Temperatura wody zasilającej natryski ratunkowe, zawory mieszające
Równie ważne jak zapewnienie stałego dopływu odpowiedniej ilości wody jest to, aby dostarczyć wodę o właściwej temperaturze. Poszkodowanemu używającemu natrysk bezpieczeństwa trzeba zapewnić taką temperaturę wody, aby mógł i chciał zostać pod prysznicem do czasu całkowitego spłukania niebezpiecznej substancji. Spłukiwanie poparzonych miejsc powinno trwać przynajmniej 15 minut.

Trudno wyobrazić sobie poszkodowanego w wypadku chemicznym stojącego kilkanaście minut pod prysznicem, z którego leci woda o temperaturze 10 oC w ilości 80 l/min. Ponadto użycie wyłącznie zimnej wody może już po kilku minutach spłukiwania spowodować poważne wyziębienie organizmu. Również zmywanie twarzy i oczu tylko zimną wodą nie da pożądanego efektu. Zimna woda powoduje mimowolny skurcz mięśni, tak że powieki same się zamykają. Innymi słowy - nigdy nie uda się dobrze wypłukać oczu jeśli użyje się do tego wyłącznie zimnej wody.

Pryszniców ratunkowych nie wolno również podłączać bezpośrednio do instalacji ciepłej wody użytkowej bo można w ten sposób spowodować dodatkowe poparzenia gorącą wodą.

Prysznice ratunkowe i natryski do oczu powinny być zasilane wodą zmieszaną.

Ustalając temperaturę wody zasilającej urządzenia należy wziąć pod uwagę rodzaj niebezpiecznej substancji, z którą mogą się zetknąć pracownicy. Jako komfortowy zakres temperatur wody zasilającej natryski przyjmuje się 15 - 35 oC.
Decyzję o wyborze temperatury wody zaleca się podjąć po konsultacji z lekarzem medycyny pracy.

Do mieszania wody ciepłej i zimnej zalecamy stosowanie termostatycznych zaworów mieszających Elipsa. Zawory te zostały specjalnie zaprojektowane do mieszania wody zasilającej natryski bezpieczeństwa.

Zwyczajne zawory termostatyczne nie mogą być używane do natrysków bezpieczeństwa z powodu małych wydajności, wyższych zakresów temperatur oraz dlatego, że ich konstrukcja pozwala na okresowe wzrosty ciśnienia gorącej wody, co może spowodować poparzenia.

Zawory mieszające Elipsa przeznaczone są dla następujących przepływów :
  • Elipsa 15 - do oczomyjek - do 30 l/min
  • Elipsa 25 - do zestawów kombinowanych ( natrysk bezpieczeństwa z oczomyjką )  - do 120 l/min

Odprowadzenie wody
Misy oczomyjek zakończone są króćcami o średnicy 1 1/4 ". Zalecamy podłączenie do kanalizacji poprzez syfon, można też odprowadzić wodę nad kratkę ściekową. Podłoga pod prysznicem do spłukiwania całego ciała powinna być ułożona ze spadkiem do kratki ściekowej.
Czasami, woda zużyta może zawierać niebezpieczne substancje, których nie wolno odprowadzać bezpośrednio do kanalizacji. W takich przypadkach należy zaprojektować neutralizator ścieków lub zbiornik do zatrzymania niebezpiecznych substancji.

Zabezpieczenie przed mrozem
Natryski bezpieczeństwa montowane w nie ogrzewanych pomieszczeniach lub na zewnątrz muszą być zabezpieczone przed zamarzaniem.
Specjalne modele posiadają:

  • zawory umieszczone poza strefą przemarzania ( w gruncie lub ogrzewanych pomieszczeniach ) automatycznie odwadniające natrysk po użyciu
  • ogrzewanie rurociągów i armatury kablem grzewczym

 Wykaz Polskich Normy

  • PN-EN 15154-1 Prysznice ratunkowe - Bezpieczeństwa w laboratorium - Część 1: Prysznice do ciała przyłączone do instalacji wodociągowej
  • PN-EN 15154-2 Prysznice ratunkowe - Bezpieczeństwa w laboratorium - Część 2: Myjki do oczu przyłączone do instalacji wodociągowej