ATESTY

Oferowane przez nas  urządzenia są projektowane i produkowane przez firmę Carlos Arboles S.A. zgodnie z obowiązującymi normami międzynarodowymi, które gwarantują użytkownikom bezpieczeństwo. Wymagania tych norm dotyczą między innymi: ilości wody wypływającej z natrysków bezpieczeństwa, kształtu strumienia wody spłukującego ciało, wymiarów urządzeń, usytuowania, oznakowania itp.

  • Certyfikat ISO 9001:2008 na projektowanie i produkowanie natrysków bezpieczeństwa i oczomyjek wystawiony dla firmy Carlos Arboles SA 

  • Deklaracja zgodności natrysków bezpieczeństwa z PN-EN 15154-1 wystawiona dla firmy Elipsa-Lab przez niezależne laboratorium testujące LGAI Technological Center – APPLUS 

  • Deklaracja zgodności oczomyjek z PN-EN 15154-2 wystawiona dla firmy Elipsa-Lab przez niezależne laboratorium testujące LGAI Technological Center – APPLUS 

  • Atest PZH HK/W/0642/01/2014 wystawiony przez państwowy Zakład Higieny