Poradnik dla projektanta

Informacje ogólne

Niebezpieczeństwo
Każdego roku tysiące ludzi na świecie cierpi na skutek wypadków z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi. Trzeba być przygotowanym na taką sytuację i dysponować odpowiednimi środkami pierwszej pomocy. Natychmiastowe spłukanie poparzonych miejsc może zapobiec utracie wzroku, trwałemu kalectwu, a nawet śmierci. Do tego celu służą natryski bezpieczeństwa.

Jak działa natrysk ?
Natrysk bezpieczeństwa jest na stałe podłączony do instalacji wodociągowej i wystarczy nacisnąć klapkę lub szarpnąć cięgno, aby się uruchomił. Natychmiast tryska obfitym, silnym strumieniem rozpylonej wody spłukując poparzone miejsca.

Zastosowanie
Natryski bezpieczeństwa należy instalować w : magazynach chemicznych, laboratoriach, oczyszczalniach ścieków, galwanizerniach, odlewniach, stacjach zmiękczania wody (regeneracja jonitów kwasem), chlorowniach, malarniach, akumulatorniach, miejscach przeładunku chemikaliów.

Zabezpieczenie antykorozyjne
Natryski bezpieczeństwa powinny być zabezpieczone przed korozją ponieważ są montowane w miejscach gdzie występują substancje żrące i silnie korozyjne. W natryskach sprzedawanych przez naszą firmę wszystkie elementy metalowe, poza zaworami, powleczone zostały powłoką z poliamidu odporną na działanie większości zasad, kwasów, roztworów soli, rozpuszczalników, olejów i smarów. Nie osadza się na niej szron, nie rozwijają mikroorganizmy ani grzyby. Na życzenie wysyłamy tabelę odporności chemicznej. Dzięki intensywnej barwie jaskrawo żółtej urządzenia są doskonale widoczne.
Mamy również serię urządzeń wykonanych ze stali nierdzewnej.