Prysznice bezpieczeństwa,
(natryski bezpieczeństwa)

Prysznice bezpieczeństwa,
(natryski bezpieczeństwa)

Prysznice ratunkowe (natryski bezpieczeństwa) przeznaczone są do spłukiwania całego ciała. Należy je instalować wszędzie tam, gdzie występują duże ilości szkodliwych substancji np: w miejscach produkcji, przeładunku i magazynowania chemikaliów oraz gdy substancje żrące występują w instalacjach lub zbiornikach pod ciśnieniem i wyciek nawet małej ilości może spowodować oblanie całego ciała

Wolnostojące

Image

ELIPSA 1120

Montowane do sufitu

Image

ELIPSA 1100

Montowane do ściany

Image

ELIPSA 1110

Montowane nad drzwiami

Stanowisko do odkażania

Image

ELIPSA 1141

Image

ELIPSA 1142

Image

ELIPSA 4710

Image

ELIPSA 4810