Urządzenia mrozoodporne

Natryski bezpieczeństwa montowane w nie ogrzewanych pomieszczeniach lub na zewnątrz muszą być zabezpieczone przed zamarzaniem. modele te mają zawory umieszczone poza strefą przemarzania (w gruncie lub ogrzewanych pomieszczeniach) lub są ogrzewane

© 2016 ElipsaLab 80-108 Gdańsk ul.Gen.Stefana Grota-Roweckiego 4B tel. 58 305 19 52