Alarm do natrysków

Alarm do natrysków

Podczas ratowania poszkodowanych w wypadkach z chemikaliami kluczową rolę odgrywa szybkie udzielenie pierwszej pomocy. Zestawy alarmowe instaluje się w celu natychmiastowego powiadomienia o wypadku i wezwania pomocy. System alarmowy włącza się automatycznie w momencie uruchomienia natrysku bezpieczeństwa lub oczomyjki. Wyjąca syrena i migająca lampa sygnalizacyjna informują o wypadku i wskazują miejsce zdarzenia. Zalecamy instalowanie systemów alarmowych na wszystkich urządzeniach do przemywania oczu ( oczomyjkach ) i prysznicach ( natryskach ) bezpieczeństwa..

Alarm natrysków więcej...

© 2016 ElipsaLab 80-108 Gdańsk ul.Gen.Stefana Grota-Roweckiego 4B tel. 58 305 19 52