Oczomyjki

Oczomyjki umożliwiają przemywanie obu oczu jednocześnie dwoma strumieniami wody. Strumień wody wypływający z głowic natryskowych jest jednocześnie obfity i delikatny, gwarantujący doskonałe zmycie i wypłukanie oczu. na głowicach natryskowych umieszczone są kapturki chroniące przed zanieczyszczeniami z zewnątrz: pyłem i kurzem. W głowicach znajdują się filtry zatrzymujące zanieczyszczenia z instalacji wodociągowej.

© 2016 ElipsaLab 80-108 Gdańsk ul.Gen.Stefana Grota-Roweckiego 4B tel. 58 305 19 52