Prysznice bezpieczeństwa, (natryski bezpieczeństwa)

Prysznice ratunkowe (natryski bezpieczeństwa) przeznaczone są do spłukiwania całego ciała. Należy je instalować wszędzie tam, gdzie występują duże ilości szkodliwych substancji np: w miejscach produkcji, przeładunku i magazynowania chemikaliów oraz gdy substancje żrące występują w instalacjach lub zbiornikach pod ciśnieniem i wyciek nawet małej ilości może spowodować oblanie całego ciała
© 2016 ElipsaLab 80-108 Gdańsk ul.Gen.Stefana Grota-Roweckiego 4B tel. 58 305 19 52