KOLOR MA ZNACZENIE
Osoba która będzie musiała skorzystać z oczomyjki najprawdopodobniej będzie miała problemy ze wzrokiem, osłabioną zdolność widzenia. Z tego powodu oczomyjki i natryski bezpieczeństwa muszą być doskonale widoczne. Najlepiej widocznym kolorem jest kolor jaskrawo żółty.

Najczęściej kupowane

Elipsa 4250 – Zestaw kombinowany: natrysk bezpieczeństwa z oczomyjką, z pedałem, wolnostojący
 
 
Urządzenia sprzedawane przez naszą firmę różnią się od innych tym, że w standardowym wykonaniu mają chemoodporną powłokę antykorozyjną z poliamidu. Zapewnia ona długotrwałe użytkowanie naszych urządzeń nawet w agresywnej atmosferze.

4250

CZY KOLOR OCZOMYJKI MA ZNACZENIE?

Oczywiście tak, eksperci nie mają wątpliwości.
Osoba która będzie musiała skorzystać z oczomyjki najprawdopodobniej będzie miała problemy ze wzrokiem, osłabioną zdolność widzenia. Z tego powodu oczomyjki i natryski bezpieczeństwa muszą być doskonale widoczne. Najlepiej widocznym kolorem jest kolor jaskrawo żółty. Żółte przedmioty są bardziej widoczne, a przez to łatwiej osiągalne. Intensywna barwa kontrastująca z tłem otoczenia przyciąga uwagę poszkodowanego dzięki czemu łatwo i szybko odnajdzie urządzenie ratunkowe. Poszkodowany nie będzie tracił cennych sekund na szukanie urządzenia. Te pierwsze sekundy są najważniejsze, często decydują o skuteczności całej akcji ratowniczej. Dlatego wybierając urządzenie ratunkowe warto zwrócić uwagę także na jego kolor.
Oczomyjki i natryski bezpieczeństwa są produkowane przez firmę Carlos Arboles SA zgodnie z systemem jakości ISO 9001.

Nasze urządzenia w akcji

Oczomyjka

Natrysk BHP

Prysznice bezpieczeństwa

Prysznic bezpieczeństwa, oczomyjki, natryski bezpieczeństwa, prysznic ratunkowy, prysznic BHP, natrysk awaryjny, oczomyjka, myjki do oczu i twarzy, eye wash, lava- ojos, duchas, ögondusch, emergency showers, notduschen – w różnych językach brzmi inaczej ale znaczy to samo: pierwsza pomoc dla poszkodowanych w wypadkach z substancjami niebezpiecznymi.

Jeżeli podczas procesów pracy występuje niebezpieczeństwo oblania pracowników środkami żrącymi lub zapalenia odzieży na pracowniku - nie dalej niż 20 m w linii poziomej od stanowisk, na których wykonywane są te procesy, powinny być zainstalowane natryski bezpieczeństwa ( prysznice bezpieczeństwa ) do obmycia całego ciała oraz oddzielne oczomyjki - myjki do przemywania oczu i twarzy.

Kupując urządzenia ratunkowe musimy mieć pewność że w krytycznej sytuacji będą niezawodne. Niezawodność gwarantują jedynie testy przeprowadzone przez niezależne laboratorium a nie obietnica producenta. Elipsa-Lab sprzedaje urządzenia testowane przez niezależne laboratorium LGAI Technologica Center SA. Natryski bezpieczeństwa i oczomyjki są produkowane zgodnie z systemem kontroli jakości ISO 9001:2015

Natrysk bezpieczeństwa jest na stałe podłączony do instalacji wodociągowej i wystarczy nacisnąć klapkę lub szarpnąć cięgno, aby się uruchomił. Natychmiast tryska obfitym, silnym strumieniem rozpylonej wody spłukując poparzone miejsca. Należy je instalować w : magazynach chemicznych, laboratoriach, oczyszczalniach ścieków, galwanizerniach, odlewniach, stacjach zmiękczania wody (regeneracja jonitów kwasem), chlorowniach, malarniach, akumulatorniach, miejscach przeładunku chemikaliów itp.

© 2016 ElipsaLab 80-108 Gdańsk ul.Gen.Stefana Grota-Roweckiego 4B tel. 58 305 19 52